Courses - Bridge - Legal English - English for Lawyers

Hukukçuların işlerini düzgün yapabilmeleri için, dili doğru kullanmaları, söyleneni ve yazılanı yüzde yüz doğru anlamaları gereklidir. Bundan dolayı, bu konuda özelleşen bir kurs almaları yararlı olacaktır.

Hukuki İngilizce dil eğitimcilerimiz bu alanda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır. Hukuk alanına özgü dil eğitimimiz şunlardan oluşur: hukuk alanında çalışan kişilerin verdiği dersler sayesinde öğrenciler kullanışlı ve pratik bilgilere ulaşır. Ayrıca katılımcılar zaman zaman hukuk şirketlerini ve mahkemeleri ziyaret ederler.

Hukuk İngilizcesi: Ticaret Hukukçuları (LCO)

Ticaret hukukçularının uluslararası platformda etkin bir şekilde iletişim kurabilmelerine yardımcı olur. Bu kurs, İngilizcesi belirli bir seviyenin üzerinde olan iş dünyasında veya hukuk şirketlerinde çalışan kalifiye olmuş, deneyimli hukukçular için düzenlenmiştir.

Hukuk İngilizcesi: Genç Avukatlar (LYL)

Bu üç haftalık kurs, hukuk kariyerlerine yeni başlayan hukukçular veya hukuk öğrencileri için ideal olup, kariyerlerinde ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırma amacını güder. Kursun içeriği alandan alana değişir ve öğrencilerin dilin gerçekte nasıl kullanıldığını birebir gözlemleyebilmeleri amacıyla, halen görev yapmakta olan hukuk firmalarına ve dava yürüten mahkemelere yapılan ziyaretlerle desteklenir.

TOLES (Hukuk İngilizcesi Sınavı)

Bu kurs, TOLES (Hukuk İngilizcesi Sınavı) sınavına hazırlanan öğrenciler için düzenlenmiştir. Bu kursumuz 3 haftalık Genç Avukatlar kursunu alan kişiler için 4. haftada seçmeli ders olarak verilmektedir.

TOLES (Hukuk İngilizcesi Sınavı)

Bu kurs, TOLES (Hukuk İngilizcesi Sınavı) sınavına hazırlanan öğrenciler için düzenlenmiştir. Bu kursumuz 3 haftalık Genç Avukatlar kursunu alan kişiler için 4. haftada seçmeli ders olarak verilmektedir.


The London School of English
is an official partner of Elsa International


Watch Our Videos

Language tips and blog

Use our Language Talk page to help build your vocabulary, skills and knowledge.

Language talk

Our accreditations and memberships:

In London and Canterbury: